טופס 106

כאשר ניגשים למלא טופס בקשה להחזר מס, רבים חושבים כי יש צורך לצרף את כל תלושי השכר שלהם מכל שנה ושנה. למען האמת, אין צורך לצרף אפילו תלוש שכר אחד. למרות שיש עוד מסמכים רבים אשר עשויים להידרש לצורך בדיקת זכאות להחזר מס, טופס 106 הוא הנפוץ ביותר.

מהו טופס 106?

טופס 106 הוא טופס המסכם את כל התלושים שקיבל העובד ממעסיק מסוים בשנה ספציפית. כלומר, אם עבדתם אצל שני מעסיקים שונים בשנת 2021, על כל מעסיק לדווח לרשויות המס ולהכין ריכוז משכורות שנתי, עבור החודשים בהם עבדתם אצלו. זהו טופס 106.

בטופס 106 מרוכזים כל הנתונים הרלוונטיים, אשר רשמתם בטופס ה- 101 בתחילת העסקתכם והמידע הרשום בתלושי השכר. להלן הסעיפים המרכזיים:

שדה 158/172 – הכנסה ממשכורת – לפי סך ההכנסות ברוטו ניתן לחשב את חבות המס עבור כל שכיר ושכירה, לפני הקיזוז מול הטבות המס המגיעות להם. החישוב מבוצע בהתאם למדרגות המס אשר נקבעו בישראל באותה שנה. כך למשל, רווק תושב ישראל עם הכנסה שנתית של 60,000 שקלים (5,000 בחודש למשך 12 חודשים) יגיע לחבות מס של 6,000 שקלים. מנגד, כתושב ישראל הוא זכאי להטבת מס שנתית בסך של כ- 5,900 שקלים. בגין הפרשה לקצבה (חיסכון פנסיוני) מתוך השכר, הינו זכאי להטבת מס נוספת של עד 35% מן הסכום המופרש. לכן, אם המעסיק מפריש לו ובשמו לפנסיה בהתאם לחוק, הטבות המס של אותו שכיר יעלו על 6,000 שקלים ויתקזזו כנגד חבות המס. במקרה כזה, הוא לא ישלם מס הכנסה כלל, ולא יהיה זכאי להחזר מס.

שדה 045/086 – הפרשה לקצבה – לאחר 3 חודשי עבודה (או 6 חודשים, אם לעובד אין קרן פנסיה), על המעסיק להפריש לעובדיו כספים לקופת הפנסיה/הקצבה שלהם. חלק מן הכסף מופרש מהברוטו של העובדים – 6% מן המשכורת. המדינה רצתה לעודד חיסכון פנסיוני ארוך טווח, ולכן קבעה כי העובדים יקבלו הטבת מס בשווי של 35% מסך ההפקדות על חשבונם. כלומר, אם לעובד היו הכנסות של 60,000 שקלים על פני השנה, 6% מסכום זה – 3,600 שקלים – הופרשו על חשבונם לקופת הפנסיה. הטבת המס עבור הפרשה זו הינה 3,600*35% = 1,260 שקלים. הטבת מס זו, כמו הטבות מס בגין תושבת/ת ישראל, ילדים, ישרות צבאי/לאומי ועוד, נלקחת בחשבון בבדיקת הזכאות להחזר מס, מכיוון שהיא מקטינה את חבות המס בפועל.

שדה 042 – מס הכנסה – השדה אשר מציג כמה מס שולם בפועל. המס מנוכה במקור ע"י המעסיק, ומשולם למס הכנסה. המס "יורד" מהברוטו של השכיר/ה, ומקטין את הסכום אשר משולם לו בפועל, דהיינו את הנטו. בדיקת זכאות להחזר מס היא בעצם בדיקה של כמה מס שולם בפועל מכל מקורות ההכנסה, לעומת כמה היה אמור להיות משולם. אם שולם יותר מדי מס, מגיע לכם החזר מס.

נקודות זיכוי – כל נקודת זיכוי מהווה הטבת מס בעלת שווי שנתי של 2,580 שקלים, לכל הפחות. מספר נקודות הזיכוי בטופס ה- 106 עשוי לענות בקלות רבה על השאלה האם בוצעה טעות כלשהי בחישוב השכר של העובדים. ניתן לחשב כמה נקודות זיכוי מגיעות לכם, כתושבי ישראל, בעלי ילדים, בעלות תארים אקדמיים, בוגרי שירות צבאי/לאומי ועוד. אם קיימת אי התאמה בין נקודות הזיכוי המגיעות לכם לבין מה שרשום בטופס, עשוי להגיע לכם החזר מס.

ישנם סעיפים נוספים בטופס ה- 106, אשר כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע לגביהם, טופס 106 הוא הטופס הבסיסי ביותר מבין הטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להחזר מס.

דילוג לתוכן